CJENIK

Cjenik je u upotrebi od 01.01.2024.

Članarina Mjesečno Polugodišnje Godišnje
TERETANA
62,00 €
315,00 €
555,00 €
TERETANA do 15 sati
52,00 €
285,00 €
480,00 €
GRUPNI TRENINZI
57,00 €
535,00 €
GRUPNI TRENINZI + TERETANA
77,00 €
685,00 €
POLUINDIVIDUALNI TRENING
2x tjedno
77,00 €
POLUINDIVIDUALNI TRENING
3x tjedno
97,00 €
STUDENTI / umirovljenici
do 15h + cijeli vikend
47,00 €
Usluga Cijena
Jedan trening
10,00 €
10 treninga (iskoristivo u 2 mj.)
77,00 €
20 treninga (iskoristivo u 4 mj.)
137,00 €
30 treninga (iskoristivo u 9 mj.)
155,00 €
2 tjedna treninga
37,00 €
Upisnina
5,00 €
Individualni trening
30,00 €
Najam ormarića
40,00 €
Mali ručnik najam
1,00 €
Veliki ručnik najam
1,50 €
Gubitak članske iskaznice
5,00 €
Gubitak ključa ormarića
5,00 €
Gubitak ručnika
4,00 €

* Uz poluindividualne treninge uključeno je korištenje teretane.
* Za poluindividualne treninge vrijedi isključivo mjesečna članarina.
* Korištenje saune je uključeno u svim paketima.
* Svi članovi mogu koristiti parking u garaži po cijeni od 0.70 € na sat.
* Uz polugodišnje i godišnje članarine mogućnost pauziranja članarine (22 i 42 dana).