Grupni i poluindividualni treninzi

Grupni i poluindividualni treninzi održavaju se do 29.07.2022., a ponovno počinju 22.08.2022.